Invullen schadeformulier

Stap 1

Nadat uw schade heeft geconstateerd aan de auto vult u samen met de tegenpartij het Europees schadeformulier in. Wij kunnen u daarbij ook helpen. Let hierbij op de volgende zaken:

  • Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.
  • Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
  • Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
  • Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen.
    Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, doe dit dan bij punt 14.
  • Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het mee oneens bent, moet u dit duidelijk aangeven. Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weegegeven worden.
  • Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.
    (tekst ontleend aan uitgave ‘Recht hebben en krijgen’)

Beide partijen moeten het formulier ondertekenen, controleer dit altijd.

<< Terug naar het schademenu